ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ३२

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. जसे नोटांचे पुडके तसे नाण्यांची .....

चळत
थप्पी
अढी
सळसळ

2. 'मनाला मोहून टाकणारे' या शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द कोणता ?

मनकवडा
मनमोकळा
मनमोहक
मननायक

3. खालीलपैकी कोणते क्र‍ियापद भूतकाळ दर्शवितो ?

आहे
जाईल
होईल
होता

4. 'गोठा' हा निवारा कोणाचा ?

घोड्याचा
हरीणांचा
हत्तीचा
गाईगुरांचा

5. कोल्ह्याच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ?

कुहूकुहू
कोल्हेकुई
खिंकाळी
केकारव

6. खालीलपैकी यमक न जुळणारा शब्द कोणता ?

Hen
Ten
Pen
Name

7. घोषवाक्य पूर्ण करा 'Donate ..... , Save lives'

Water
Trees
Farm
Blood

8. पिकलेल्या केळ्यांचा रंग कोणता असतो ?

Green
White
Yellow
Black

9. 'wolf' या शब्दाचे अनेकवचनी रूप कोणते ?

wolfs
wolf
wolves
wolfes

10. 'We will' या शब्दाचे योग्य संक्षिप्त रूप कोणते ?

We will'
We'll
Well'
We' will

11. त्रिकोण 'कखग' ची परीमिती ३६ सेमी आहे. त्रिकोणाच्या तीनही बाजू समान लांबीच्या आहेत, तर त्रिकोणाची 'खग' बाजू किती लांबीची आहे ?

९ सेमी
१० सेमी
११ सेमी
१२ सेमी

12. एका संख्येला २७ ने भागले असता भागाकार ५१ आला व बाकी १४ उरली तर ती संख्या कोणती ?

१३७७
१३१९
१७५५
१३९१

13. मध्यान्होत्तर ७ वाजून ३० मिनिटांनी सुरु झालेले 'शंभुराजे' हे नाटक ३ तास १५ मिनिटे चालले तर ते नाटक किती वाजता संपले ?

१० वा. ३० मि.
११ वा. ४५ मि.
११ वा. १५ मि.
१० वा. ४५ मि.

14. रामपूर गावात ६८० मिमी पाऊस पडला आणि सज्जनपूर गावात ६५ सेमी पाऊस पडला तर या दोन्ही ठिकाणच्या पावसात किती फरक पडला ?

३० मिमी
३०० मिमी
६१५ मिमी
३० सेमी

15. १ ते १०० संख्यांमध्ये दशकस्थानी ५ अंक असलेल्या सम संख्यांची बेरीज किती येईल ?

२२०
२५०
१९२
२७०

16. अरबी समुद्र हा ..... महासागराचा भाग आहे.

प्रशांत
अटलांटिक
आर्क्टिक
हिंदी

17. खालीलपैकी नैसर्गिक आपत्ती कोणती नाही ?

बॉम्बस्फोट
महापूर
अवर्षण
भूकंप

18. वनस्पतींना कीड लागू नये म्हणून आपण ..... फवारतो.

माती
पाणी
कीटकनाशके
शेण

19. खालीलपैकी कोणती बाब नकाशात दाखवता येईल ?

रेल्वेगाडी
विमानतळ
चिमणी
माणूस

20. खालीलपैकी अन्ननलिकेचा भाग कोणता आहे ?

फुफ्फुसे
मेंदू
जठर
धमण्या