ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ३१

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. साधूंच्या समूहाला काय म्हणतात ?

जथा
पथक
झुंबड
जत्रा

2. हत्तीला काबूत ठेवणार्या माणसाला ..... म्हणतात.

मदारी
गारुडी
माहूत
घोडेस्वार

3. खालील पर्यायातून क्रियापद असलेला शब्द निवडा.

फळा
काळा
गळा
पळा

4. 'वंत' हा प्रत्यय कोणत्या शब्दाला गैरलागू आहे ?

गुण
धन
शील
वेडा

5. 'उताणा' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द पर्यायातून निवडा.

वाकडा
पालथा
सरळ
तिरका

6. 'Pen' शी संबंधित क्रियादर्शक शब्द कोणता ?

read
smile
talk
write

7. Doctor च्या व्यवसायाशी संबंधित नसलेला शब्द कोणता ?

Hospital
Injection
Medicine
Chalk

8. खालीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा उपयोग प्रवासाकरता होत नाही ?

Jeep
Railway
Dustbin
Tractor

9. Old या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.

Strong
Weak
Young
Woman

10. How many minutes in one hour ?

40
60
50
90

11. भीमाशंकर येथे आढळणारा ..... हा आपला राज्यप्राणी आहे ?

तरस
लांडगा
कोल्हा
शेकरु खार

12. सार्वजनिक मालमत्ता या .....

वैयक्तिक मालकीच्या असतात
सर्वांच्याच मालकीच्या असतात
विशिष्ट संस्थेच्या मालकीच्या असतात
सरकारी मालकीच्या असतात

13. संपर्काच्या आधुनिक साधनात न येणारे साधन कोणते ?

मोबाईल
इ-मेल
इंटरनेट
तारायंत्र

14. साथीच्या आजारांना आळा घालण्यासाठी लसीकरण मोहिमा राबविण्याचे काम ..... पार पाडतात.

सरकारी दवाखाने
खाजगी दवाखाने
मोठी इस्पित्तळे
खाजगी डॉक्टर

15. स्टेनलेस स्टील तयार करताना ..... याचा वापर करतात ?

क्रोमाईट
बेसाल्ट
मॅंगनीज
डोलोमाईट

16. जिजाबाईंच्या वडीलांचे गाव कोणते होते ?

वेरुळ
फलटण
पुणे
सिंदखेड

17. प्रेम, आपुलकी व जिव्हाळा या गोष्टी आपल्याला कोठे मिळतात ?

कुटुंबात
शेजारी
गावात
मित्रांत

18. चुकीच्या जोडीचा पर्याय निवडा ?

संत एकनाथ - पैठण
संत नामदेव - नरसी
संत तुकाराम - आळंदी
संत ज्ञानेश्वर - आपेगाव

19. जावळीच्या विजयामुळे कोणता किल्ला स्वराज्यात आला ?

तोरणा
रायरीचा
राजगड
पुरंदर

20. शके ...... मध्ये शिवरायांचा जन्म झाला.

१६३०
१५६१
१५५१
१५८०