इ. ३ री भाषा (मराठी) आॅनलाइन सराव प्रश्नसंच ८

इयत्ता ३ री

विषय - भाषा

सराव प्रश्नसंच

निर्मिती व संकल्पना : - संतोष दहिवळ

☎ 9822012435

सराव प्रश्नसंच ८

सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

सुस्वागतम

1. 'रानपाखरा' या कवितेत 'गोजिरी रत्ने' असे कोणाला म्हटले आहे ?

रानपाखरांच्या डोळ्यांना
रानपाखराच्या पंखांना
रानपाखराच्या शरीराला
रानपाखराच्या पायांना

2. रानपाखराच्या डोळ्यांचे वर्णन करणारा कवितेतील शब्द खालील पर्यायातून निवडा.

चिमुकले
अफाट
सतेज
सुस्वर

3. रानपाखराच्या पंखाचे वर्णन करणारा कवितेतील शब्द कोणता ?

सतेज
अफाट
सुस्वर
चिमुकले

4. रानपाखरांच्या पायांचे वर्णन करणारा कवितेतील शब्द कोणता ?

सतेज
अफाट
सुस्वर
चिमुकले

5. रानपाखराच्या देहाचे वर्णन करणारा कवितेतील शब्द खालील पर्यायातून निवडा.

अफाट
सानुला
चिमुकला
सतेज

6. 'सूर्य' या शब्दाला समानार्थी असणारा शब्द खालीलपैकी कोणता ?

चंद्र
सखा
रत्न
भास्कर

7. ठेंगूंची एकूण संख्या किती होती ?१०
११

8. ठेंगूंना बंडूकडे कोणी पाठवले ?

चंपू
उंदिर
ससा
चंदू

9. ठेंगूंनी कुठे जाऊन राहायचे ठरवले ?

दुसर्या जंगलात
नदीपलीकडे
इच्छापूर्तीच्या रानात
यापैकी नाही

10. जंगलात तात्पुरती घरं कुणासाठी बांधली ?

ठेंगूंसाठी
कामगारांसाठी
उंदरांसाठी
बंडूसाठी

11. उंदरांनी घरं बांधून होईपर्यंत कुठे राहायचे ठरविले ?

जंगलात
घरात
नदीपलीकडे
सापळ्यात

12. सशाला सापळ्यातून बाहेर कुणी काढले ?

चंदू
टिनू
चंपू
बंडू

13. ठेंगूंसाठी होड्या कोणी बनवून दिल्या ?

चंदू
टिनू
चंपू
बंडू

14. बंडूने किती होड्या बनवल्या ?

१२
११
१०


15. बंडूने होड्या बनविण्यासाठी किती अक्रोड वापरले ?

१२
११16. होड्या बनवताना गोंद कोणाच्या हाताला चिकटला ?

चंदू
टिनू
बंडू
चंपू

17. 'तुम्ही जाऊन त्याच्या त्या खिडकीवर टकटक करा' असे कोण म्हणाले ?

ससा
उंदिर
चंपू
बंडू

18. 'उडायला पंख नाहीत की आमच्याजवळ होड्या नाहीत' असे कोण म्हणाले

ससा
चंपू
चंदू
टिनू

19. जंगल सोडून चिमण्या कोठे राहायला गेल्या ?

इच्छापूर्तीच्या रानात
दुसर्या जंगलात
दूरच्या डोंगरावर
यापैकी नाही

20. 'मजेशीर होड्या' ही गोष्ट कोणी लिहिलेली आहे ?

शैला लोहिया
साने गुरुजी
अनंत भावे
निर्मला मोने