ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच २६

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'मोराच्या मादीला लांडोर म्हणतात' या वाक्यातील 'मोराच्या' या नामाऐवजी खालीलपैकी कोणते सर्वनाम वापराल ?

त्याच्या
तिच्या
ते
माझ्या

2. 'नक्कल' या नामाचे अनेकवचनी रुप पर्यायामधून निवडा.

नकली
नकले
नकला
नक्कल

3. खालीलपैकी कोणत्या पर्यायात भूतकाळी वाक्य आलेले आहे ?

मी मोठ्याने बोलतो
मी मोठ्याने बोलणार आहे
मी मोठ्याने बोलेन
मी मोठ्याने बोललो

4. 'बारा वर्षांचा काळ' या शब्दसमूहासाठी योग्य शब्द कोणता ?

डझन
दशक
रौप्य
तप

5. 'अचानक पानांची ..... ऐकून राधा बावरुन गेली' या वाक्यातील रिकाम्या जागेसाठी योग्य ध्वनिदर्शक शब्द निवडा.

खळखळ
सळसळ
छनछन
खणखण

6. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

but
cut
hut
put

7. False या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

Yes
No
Good
True

8. 'लक्षपूर्वक ऐका' ही सूचना इंग्रजीमध्ये कशी द्याल ?

Be careful
Don't shout
Listen carefully
Look carefully

9. Tuesday comes before .....

Monday
Thursday
Wednesday
Sunday

10. बरोबर spelling असलेला शब्द निवडा.

Menkey
Monkey
Moonkey
Munkey

11. प्रत्येक अंक एकदाच वापरुन तयार होणारी पाच अंकी लहानात लहान विषम संख्या खालीलपैकी कोणती ?

१०२३५
१०२४३
१०४२३
१२३४५

12. ४१ ते ५० पर्यंत ४ हा अंक कितीवेळा येतो ?

९ वेळा
११ वेळा
१२ वेळा
१० वेळा

13. खालीलपैकी कोणत्या संख्येत ४ मिळवल्यास त्या संख्येला ८ ने नि:शेष भाग जाईल ?

६४
६१
६२
६८

14. समभुज त्रिकोनाचे सर्व कोन ..... असतात.

लघुकोन
काटकोन
विशालकोन
यापैकी नाही

15. ग्रॅम हे ..... मोजण्याचे प्रमाणित एकक आहे.

धारकता
उंची
लांबी
वस्तुमान

16. खालीलपैकी कोणत्या पर्यायात वाहतुकीचे साधन आलेले नाही.

मोटार सायकल
बस
नाव
दूरध्वनी

17. सर्व सजीवांना श्वसन करण्यासाठी कोणत्या वायूची गरज असते ?

ऑक्सिजन
नायट्रोजन
कार्बन डायऑक्साईड
हायड्रोजन

18. शेतीला पूरक असणारा व्यवसाय पर्यायामधून निवडा.

मासेमारी
व्यापार
दुग्ध व्यवसाय
खाणकाम

19. पाण्यामध्ये एखादा पदार्थ विरघळला की ..... तयार होते.

मिश्रण
द्रावण
द्रव
द्रावक

20. जे प्राणी दिवसा विश्रांती घेतात आणि रात्री अन्न शोधण्यासाठी बाहेर पडतात त्यांना ..... म्हणतात.

उभयचर
खेचर
जलचर
निशाचरआजची माहिती


खाली असलेल्या आजच्या माहिती मिळवण्याच्या शब्दावर क्लिक करुन माहिती पाहा, वाचा व त्याविषयी आणखी माहिती मिळवून संकलन करा.

अन्न