ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच २०

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'रानावनात मोर थुईथुई नाचतो' या वाक्यातील विशेषण ओळखा ?

रानावनात
थुईथुई
मोर
नाचतो

2. खालीलपैकी चुकीचा पर्याय कोणता ?

ती नदी
ती लेखणी
तो हुशारी
ती गवळण

3. गावाच्या प्रवेशद्वारास काय म्हणतात ?

शिव
तट
वेसण
वेस

4. जसे स्थिरस्थावर तसे रहाट.....

घागर
गाडगे
बाेल
सोयरे

5. 'शिकारीसाठी उंच बांधलेला माळा' या शब्दसमूहासाठी एक शब्द कोणता ?

माहूत
मचाण
दारवान
हवेली

6. आपण शरीराच्या कोणत्या अवयवावर घड्याळ घालतो ?

hand
wrist
arm
elbow

7. खालीलपैकी कोणती भाजी नाही ?

brinjal
tommato
ladiesfinger
rose

8. How many months of a year have 31 days ?

Six
Seven
Eight
Five

9. चुकीचा शब्द ओळखा ?

mother
sister
fater
uncle

10. We read from a .....

bank
book
bulk
bunk

11. कोणत्या ऊर्जेमुळे गोफणीतून दगड दूरवर जातो ?

यांत्रिक
सौर
ध्वनी
उष्णता

12. आपल्या राज्याच्या कोणत्या दिशेस मध्यप्रदेश हे राज्य आहे ?

पूर्व
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर

13. नवेगाव बांध हे ठिकाण कशासाठी प्रसिद्ध आहे ?

मोठा जलाशय
थंड हवेचे ठिकाण
तेलक्षेत्र
राष्ट्रीय उद्यान

14. किती वर्षाखालील मुलांना खाणीत कामाला ठेवता येत नाही ?

चौदा
सोळा
अठरा
वीस

15. लोणार हे खार्या पाण्याचे सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

गोंदीया
ठाणे
गडचिरोली
बुलढाणा

16. पायदळाच्या प्रमुखाला ..... म्हणत ?

सुभेदार
शिलेदार
हवालदार
सरनोबत

17. शिवरायांच्या संस्कृत भाषेतील राजमुद्रेचा भावार्थ काय ?

हे राज्य लोककल्याणासाठी आहे
हे हिंदूंचे राज्य आहे
हे मराठ्यांचे राज्य आहे
हे शिवाजीचे राज्य आहे

18. मलिकअंबर हा ..... कर्तबगार वजीर होता.

कुतुबशाहीचा
इमादशाहीचा
निजामशाहीचा
आदिलशाहीचा

19. दिलेरखान कोणाचे शौर्य पाहून थक्क झाला ?

बाजी पासलकर
फिरंगोजी नरसाळा
उदेभान
मुरारबाजी

20. ..... हा सागरी किल्ला आहे.

राजगड
पुरंदर
विजयदुर्ग
रायगडऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?