ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच २१

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'मगरीने पाण्यात पडलेल्या हरिणाच्या पिल्लास फस्त केले' या वाक्यात आलेल्या 'फस्त केले' या वाक्पचाराचा अर्थ काय ?

स्वागत करणे
लगेच खाऊन टाकणे
पळवून नेणे
दडवून ठेवणे

2. 'चटई' या शब्दाचे अनेकवचनी रुप कोणते ?

चटई
चट्या
चटया
यापैकी नाही

3. ५ सप्टेंबर रोजी आपण ..... यांची जयंती साजरी करतो.

महात्मा गांधी
लोकमान्य टिळक
लाला लजपतराय
डॉ. राधाकृष्णन

4. 'क्षमा करण्याची वृत्ती' या शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द निवडा.

दुराग्रही
क्षमाशील
हरिणाक्षी
मृगनयना

5. 'अमृत' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

पेय
विष
पाणी
विजोड

6. खाली दिलेल्या आकृत्यांच्या गटात प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी आकृती पर्यायातून ओळखा ?

7. एका रांगेत सचिनचा दोन्हीकडून २५ वा क्रमांक येतो तर त्या रांगेत मुले किती ?

५०
४८
५१
४९

8. दिलेल्या पहिल्या पदाचा दुसर्या पदाशी जो संबंध आहे तसाच तिसर्या पदाचा चौथ्या पदाशी आहे तर प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणते पद येईल ते पर्यायातून निवडा.

9. विशालला वर्गामध्ये ५० रुपये सापडल्यावर त्याची कोणती कृती योग्य ठरेल ?

त्या पैशाचा खाऊ घेईल
पैसे आपल्याजवळ ठेवेल
ते पैसे वर्गशिक्षकाकडे जमा करेल
ते पैसे मित्रांना वाटेल

10. दुपारी ३ वाजता घड्याळात किती अंशाचा कोन होईल ?

६० अंश
९० अंश
३० अंश
१२३ अंश

11. पुढीलपैकी कोणता राष्ट्रीय सण आहे ?

स्वातंत्र्यदिन
दिवाळी
दसरा
नाताळ

12. खालीलपैकी कोणत्या पक्ष्यांच्या पायात चिठ्ठी बांधून संदेश पाठविले जायचे ?

पोपट
कावळा
चिमणी
कबूतर

13. उबेचे कपडे कोणत्या ॠतूत वापरतात ?

ग्रीष्म
उन्हाळा
पावसाळा
हिवाळा

14. 'पूर' हे संकट कोणत्या ॠतूत येते ?

पावसाळा
उन्हाळा
हिवाळा
सर्व बरोबर

15. खालीलपैकी कोणता पदार्थ पाण्यात विरघळत नाही ?

मीठ
साखर
तुरटी
तेल

16. 'ते बडा सय्यदला भितात. त्याला तेवढं दूर करा' हे उद्गार कोणी काढले ?

येसाजी कंक
कृष्णाजी भास्कर
संभाजी कावजी
पंताजी गोपीनाथ

17. खालीलपैकी कोणाची हत्या निजामशाहाच्या दरबारात झाली ?

लखुजी जाधव
खंडोजी घोरपडे
बाजी घोरपडे
मदारी मेहतर

18. परगण्याच्या अधिकार्यास काय म्हणत ?

पाटील
कुळकर्णी
हवालदार
सुभेदार

19. लाल महाल कोठे आहे ?

सुरत
पुणे
विजापूर
नाशिक

20. राज्याभिषेकाचे वेळी पुरोहितांच्या हाती कशाचे कलश होते ?

तूप
दही
मध
सर्व पर्याय बरोबरऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?