ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १९

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'उपद्रव' या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

भरभराट
त्रास
उत्कर्ष
सुख

2. 'मोती' या शब्दाचा अनेकवचनी शब्द कोणता ?

मोती
मोते
मोत्ये
मोत्या

3. नारळांच्या समूहास काय म्हणतात ?

रास
चळत
पुडके
ढीग

4. 'चोर' या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता ?

पोलिस
साव
कामचोर
लबाड

5. खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता ?

गर्भश्रिमंत
गर्भश्रीमंत
गर्भसीमंत
गर्भशीमंत

6. खालीलपैकी family शी संबंधित शब्द कोणता ?

school
uncle
hospital
TV

7. दिवाळीच्या सणासाठी खालीलपैकी कोणते Greeting योग्य ठरेल ?

Happy Birthday
Happy New Year
Good Morning
Happy Diwali

8. खालील शब्दातून चुकीचे spelling असलेला शब्द ओळखा.

Thursday
Monaday
Wednesday
Sunday

9. वर्गात मुलांनी शांत बसण्यासाठी काय म्हणाल ?

jump on the spot
clap-clap
keep silence
stand up

10. जसे fruit : apple तसे flower : ?

potato
rose
leaf
tree

11. डोक्याच्या आत असणार्या पोकळीस काय म्हणतात ?

शिरोपोकळी
वक्षपोकळी
उदरपोकळी
कटीपोकळी

12. पाऊस ठरलेल्या वेळेत पडणे याला काय म्हणतात ?

अवकाळी पाऊस
नियमित पाऊस
वादळ
वावटळ

13. उंचावर हवा ..... असते.

जाड
जड
दाट
विरळ

14. किनारपट्टीच्या प्रदेशात कोणते महत्त्वाचे पीक घेतात ?

तांदूळ
ज्वारी
गहू
बाजरी

15. खालीलपैकी कोणत्या अवस्थेला फुलपाखरू म्हणतात ?

अंडी
अळी
कोश
प्रौढ

16. किल्ल्यावर कोणकोणते अधिकारी असत ?

किल्लेदार
सबनीस
कारखानीस
सर्व पर्याय बरोबर

17. बडा सय्यदचा वार आपल्या अंगावर कोणी घेतला ?

जीवा महाल
येसाजी कंक
तानाजी
बाजीप्रभू

18. स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा कोणत्या मंदिरात झाली ?

तुळजापूर
शिवाई
रायरेश्वर
तोरणाई

19. कोंढाण्याचे सुभेदार कोण होते ?

बाजी पासलकर
दादाजी कोंडदेव
उदेभान
मुरारबाजी

20. तानाजी मालुसरे रायबाचे लग्न सोडून कोणता किल्ला लढवण्यासाठी गेले ?

राजगड
पुरंदर
कोंढाणा
रायगडऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?