ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १८

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'पाचावर धारण बसणे' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता ?

पळून जाणे
खूप भीती वाटणे
अस्वस्थ वाटणे
धीर वाटणे

2. जसे शेळीचे - करडू तसे म्हशीचे - .....

वासरू
शिंगरू
रेडकू
पिल्लू

3. 'अष्टपैलू' या शब्दाचा अचूक अर्थ असणारा शब्दसमूह निवडा.

आठ कलात पारंगत
एका कलेत पारंगत
पैलू पाडणारा
सर्व कलात पारंगत

4. मधमाशीच्या घराला ..... म्हणतात.

जाळे
पोळे
गाळे
शिंकाळे

5. खालीलपैकी शरीराच्या अवयवावरुन असलेली म्हण कोणती ?

गर्जेल तो पडेल काय
कानामागून आली नि तिखट झाली
खाई त्याला खवखवे
चार दिवस सासूचे, चार दिवस सूनेचे

6. Raindrops fall in ..... direction.

upword
downword
left
right

7. तुमचा मित्र चित्रकला स्पर्धेसाठी जात आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही खालीलपैकी कोणता वाक्यप्रयोग वापराल ?

Welcome
Excuse me
Thank you
All the best

8. net हा शब्द कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे ?

Basketball
Volleyball
Baseball
Football

9. पुढीलपैकी कोणती जोडी गटात बसत नाही ?

G - g
F - f
P - q
Y -y

10. ..... ला तीन बाजू असतात.

Square
Triangle
Circle
Cylinder

11. खालील आकृतीत त्रिकोणांची संख्या किती ?
12. प्रत्येक गटात समान पुस्तकांची संख्या याप्रमाणे ७६८ पुस्तकांचे २४ गट तयार झाले तर प्रत्येक गटातील पुस्तकांची संख्या किती ?

२२
३२
२४
३७

13. तीन बाजू बंद असणार्या आकृतीला काय म्हणतात ?

आयत
चौकोन
षटकोन
त्रिकोण

14. अविनाशने प्रत्येकी २ रुपयांच्या २ पेन्सिली व १२ रुपयांचे एक पुस्तक खरेदी करुन दुकानदारास २० रुपयांची एक नोट दिली, तर त्याला किती रक्कम परत मिळेल ?

४ रुपये
२ रुपये
८ रुपये
६ रुपये

15. घनाच्या सर्व बाजूंची लांबी ..... असते.

असमान
समान
लहान
लांब

16. फुलपाखराच्या सुरवंटाचे अन्न काय असते ?

फुलातील रस
झाडाची पाने
रसदार फळे
धान्य

17. ..... संत्री प्रसिद्ध आहेत.

नागपूरची
सोलापूरची
पंढरपूरची
कोल्हापूरची

18. कोणत्या आपत्तीत घरे कोसळतात व ढिगार्याखाली माणसे सापडतात ?

पूर
त्सुनामी
भूकंप
गारपीट

19. आपण आपल्या घराचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्या प्राण्याची मदत घेऊ ?

बैल
कुत्रा
मांजर
मेंढी

20. एकमेकांना ..... केली की कोणतीही गोष्ट यशस्वीपणे करता येते.

सूचना
दमदाटी
मदत
तक्रारऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?