ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १६

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. पुढीलपैकी विशेषण नसलेला शब्द कोणता ?

आकर्षक
चांगले
हुशार
कमल

2. खालील शब्दातून एकवचनी शब्द ओळखा ?

बटा
जटा
काटा
विटा

3. वेगळे लिंग असलेला शब्द ओळखा ?

दप्तर
पेन्सिल
लेखणी
शाई

4. पुढीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता ?

आकस्मात
अकस्मात
अकसमात
असकमात

5. पहाटे पहाटे कोंबडा ...... ?

चिवचिवतो
आरवतो
केकाटतो
हंबरतो

6. पुढील घोषणा पूर्ण करा - Health is ...... ?

good
wealth
happiness
powerful

7. यंत्राशी संबंधित काम करण्याकरता पुढीलपैकी कोणती वस्तू वापरत नाहीत ?

spanner
hammer
screw-driver
pan

8. खालीलपैकी वाद्याकरता नसलेला शब्द निवडा

violin
bank
drum
tabla

9. एखाद्या परक्या माणसाला वेळ विचारण्याकरीता पुढीलपैकी कोणता वाक्यप्रयोग वापराल ?

Have you a watch ?
What time ?
What's the time' please ?
Tell me the time.

10. सकाळच्या आहाराकरीता असलेला शब्द कोणता ?

lunch
breakfast
dinner
morning food

11. आपल्याला चव कशामुळे समजते ?

जिभेवरील उंचवटे
जिभेचे टोक
जिभेचा रंग
डोळे

12. मराठीबरोबरच विदर्भात कोणती भाषा बोलली जाते ?

मालवणी
वर्हाडी
कोकणी
मराठवाडी

13. खालीलपैकी कोणता परीणाम पुरामुळे होतो ?

उंच लाटा उसळतात
कौले फुटतात
जमीन हादरते
वस्तीत व घरात पाणी शिरते

14. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच पर्वतशिखर कोणते ?

कळसूबाई
हिमालय
महाबळेश्वर
प्रतापगड

15. पुढीलपैकी कोणत्या पदार्थापासून आपणास तेल मिळत नाही ?

तीळ
मिरी
शेंगदाणा
करडई

16. समर्थ रामदासांचे मूळ नाव ..... होते ?

सूर्याजी
नारायण
हरी
रामदास

17. संत नामदेव ...... चे निस्सिम भक्त होते.

विठ्ठलाचे
रामाचे
हनुमानाचे
शंकराचे

18. संत तुकारामांच्या घरी ..... दुकान होते.

कपड्यांचे
पुस्तकांचे
किराणा मालाचे
फळांचे

19. लाखो लोक दरसाल ...... आळंदी-पंढरीला जातात.

श्रावणी-आषाढीला
आषाढी-कार्तिकीला
पौष-कार्तिकीला
चैत्र-पौर्णिमेला

20. संत ज्ञानेश्वरांपूर्वी धर्माचे ज्ञान ..... ग्रंथांमध्ये बंदिस्त झाले होते.

मराठी
हिंदी
संस्कृत
पालीऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?