ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १४

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. खालील पर्यायातील एकवचनी पर्याय ओळखा ?

सारा
धारा
गारा
वारा

2. 'पोपट' या शब्दाला विरूद्धार्थी शब्द ओळखा ?

रावा
मिठू
मैना
शुक

3. खालील पर्यायातील स्त्रीलिंगी शब्द ओळखा ?

नदी
ओढा
समुद्र
प्रवाह

4. 'किल्याभोवतालची भिंत' या शब्दसमूहासाठी खालीलपैकी कोणता शब्द वापरला जातो ?

गड
तट
पट
चिरेबंदी

5. लता मंगेशकर या कोण आहेत ?

लेखिका
गायिका
कवयित्री
नर्तकी

6. खालीलपैकी कोणती जोडी गटात बसत नाही.

A-a
d-d
E-e
B-b

7. 'क़' या उच्चारासाठी खालीलपैकी कोणते अक्षर वापरतात ?

A
B
S
C

8. Sunday, Monday, Tuesday यानंतर क्रमाने येणारा वार कोणता ?

Friday
Wednesday
Saturday
Thursday

9. आपल्याकडून एखादी चूक झाली असल्यास कोणता शब्द वापराल ?

Please
Thanks
Sorry
Hello

10. 'रेड' या शब्दाचे खालीलपैकी योग्य स्पेलिंग कोणते ?

Rad
Red
Rid
Rod

11. ५४९ - ४४३ = ? याचे उत्तर आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्हात कोणते ?

106
206
306
406

12. ४०४०४ ही संख्या अक्षरी कशी लिहाल ?

चाळीस हजार चारशे चाळीस
चाळीस हजार चारशे चार
चार हजार चारशे चार
चार लाख चार हजार चार

13. १, २, ३ हे अंक प्रत्येक संख्येत एकदाच वापरुन तीन अंकी दोनशे पेक्षा मोठ्या किती संख्या तयार होतील ?


14. ५५४९ चे विस्तारीत रुप निवडा

५००० + ५०० + ४० + ९
५००० + ५०० + ३० + ९
५०००० + ५०० + ४० + ९
५०० + ५० + ४ + ९

15. १ ते ५० संख्यांमध्ये १ हा अंक किती वेळा येतो ?

१४
१५
१६
१७

16. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा ?

तलाव
टाक्या
धरणे
नदी

17. मिठागर म्हणजे काय ?

मीठ तयार करतात ते ठिकाण
मीठाचे दुकान
मिठाईचे दुकान
मीठ साठवून ठेवतात ते ठिकाण

18. पृथ्वीला स्वत:भोवती एक फेरी पूर्ण करण्यास किती अवधी लागतो ?

एक वर्ष
एक आठवडा
एक दिवस
एक महिना

19. पुढीलपैकी कोणत्या ठिकाणी गरम पाण्याचे झरे आहेत ?

कार्ले
कापेश्वर
सज्जनगड
कंधार

20. झाडावरील मोहोर म्हणजे काय ?

झाडावरील कोवळी पाने
झाडावरील छोटी फळे
झाडाची पानगळ
झाडावरील फुलोराऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..? कविता - इंद्रजित भालेराव