ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १३

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'ल, सू, फू, र्य' या अक्षरापासून तयार होणार्या अर्थपूर्ण शब्दातील शेवटून तिसरे अक्षर कोणते ?

फू
सू

र्य

2. 'गीताई' हे पुस्तक कोणी लिहिले ?

व्यास
वाल्मिकी
विनोबा भावे
महात्मा गांधी

3. योग्य शब्द भरुन घोषणा पूर्ण करा.
'....... पर्यावरण, शुद्ध जीवन !'

शुद्ध
अशुद्ध
बेशुद्ध
अशुभ

4. 'सु' हा उपसर्ग पुढीलपैकी कोणत्या शब्दाला लावता येईल ?

मराठी
संस्कृत
गणित
इतिहास

5. 'चमक्तार' हा अशुद्ध शब्द शुद्ध कसा लिहाल ?

चकत्मार
चमत्कार
चमतकार
चमम्कार

6. पक्षी या अर्थाचा समानार्थी शब्द निवडा.

किटक
खग
पंख
पशु

7. 'bird' या शब्दाशी संबंधित शब्द खालीलपैकी कोणता ?

hands
jaws
mouth
wings

8. पाहुणे घरी आल्यावर काय म्हणाल.

Best wishes
Welcome
Congratulations
Good evening

9. bus : bus stop :: aeroplane : ?

stand
station
airport
junction

10. Grass is .....

Red
Green
White
Blue

11. ३ एप्रिल १६८० रोजी शिवरायांचे ..... किल्ल्यावर निधन झाले.

रायगड
राजगड
सिंहगड
पुरंदर

12. शिवरायांनी लाल महालात शायिस्ताखानावर कोणत्या तारखेला हल्ला केला ?

७ एप्रिल १६६३
५ एप्रिल १६६३
५ एप्रिल १६७३
७ एप्रिल १६७३

13. राज्याभिषेकासाठी शिवरायांनी ..... सिंहासन तयार करुन घेतले.

चांदिचे
संगमरवरी दगडाचे
तांब्याचे
सोन्याचे

14. शिवरायांची राजमुद्रा ..... भाषेत होती.

संस्कृत
मराठी
फारसी
हिंदी

15. निजामशाही वाचवण्यासाठी कोण निकराने लढले ?

शहाजीराजे व शरीफजी
शहाजीराजे व मलिक अंबर
मालोजी आणि विठोजी
विठोजी आणि लखुजीराव

16. पुढीलपैकी कोणता पदार्थ कच्चा खाण्याचा नाही ?

काकडी
बटाटा
चिंच
द्राक्ष

17. शरीरात ग्रासिकेचे स्थान कोठे आहे ?

वक्षपोकळीत
उदरपोकळीत
कटीपोकळीत
शिरोपोकळीत

18. पुढीलपैकी कोणती गोष्ट नैसर्गिक गोष्ट नाही ?

नदी
तळे
धरण
जंगल

19. आंब्याच्या फुलोर्याला काय म्हणतात ?

पालवी
मोहर
कैरी
बोंडे

20. स्थानिक शासनसंस्थांवर लोक त्यांचे ..... निवडून देतात.

नातेवाईक
मित्र
परिचित
प्रतिनिधीऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?