ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ५

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. खालीलपैकी वर्तमानकाळी क्रियापद ओळखा ?

आणतो
आणेल
आणणार
आणले

2. बैलाच्या ओरडण्याला काय म्हणतात ?

हंबरणे
रेकणे
डुरकणे
भुंकणे

3. जल या अर्थाचा शुद्ध शब्द कोणता ?

पाणी
पाणि
पानि
पानी

4. 'ससा हा चपळ प्राणी आहे' या वाक्यातील ससा या शब्दाचा अनेकवचनी शब्द कोणता ?

ससा
ससे
ससवे
ससू

5. खालील गटातील नाम ओळखा.

धीट
आंबा
उत्कृष्ट
शूर

6. शनिवार व सोमवार यामध्ये कोणता दिवस येतो ?

monday
sunday
friday
thursday

7. दूधवाला खालीलपैकी काय विकतो ?

sugar
bottle
bread
milk

8. small या शब्दाचा अर्थ कोणता ?

मऊ
लहान
सुंदर
मोठा

9. ४००२५ ही संख्या अक्षरात कशी लिहाल ?

चार हजार पंचवीस
पंचवीस हजार चाळीस
चाळीस हजार पंचवीस
चाळीस हजार दोनशे पाच

10. ५ ने नि:शेष भाग जाणारी संख्या पुढीलपैकी कोणती ?

१२६७३
१२०७५
१२०७४
१२३९२

11. खालीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ?

चौकोनाच्या सर्व बाजू नेहमी समान असतात
आयताचे सर्व कोन काटकोन असतात
त्रिकोणाला तीन शिरोबिंदू असतात
चेंडू गोल असतो

12. आयताचे किती कोन काटकोन असतात ?


13. हापूस आंबा या फळासाठी प्रसिद्ध असलेले महाराष्ट्रातील गाव कोणते ?

ठाणे
पंढरपूर
कोल्हापूर
रत्नागिरी

14. दूधापासून आपणास कोणता पदार्थ मिळत नाही ?

तेल
तूप
दही
लोणी

15. ऊसापासून काय तयार करता येत नाही ?

गूळ
साखर
काकवी
साबूदाणा

16.'मामांनी मोनिकासाठी मासिक मागवले' या वाक्यात म हे अक्षर किती वेळा आले आहे ?


17. आदिलशहाने 'सरलष्कर' हा किताब कोणाला दिला ?

शहाजीराजांना
शिवाजीराजांना
संभाजीराजांना
यशवंतराव मोरे यांना

18. निजामशहाची हत्या करणारा खालीलपैकी कोण ?

मलिकअंबर
अफजलखान
फत्तेखान
बडीसाहेबा

19. शिवनेरी हा किल्ला कोणत्या राज्यात आहे ?

कर्नाटक
महाराष्ट्र
आंध्रप्रदेश
केरळ

20. महाराष्ट्रातील कोणते संत पंजाबात गेले होते ?

संत तुकाराम
संत रामदास
संत ज्ञानेश्वर
संत नामदेवऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..? Song_1_Title