ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ३

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. नाक या अवयवासाठी योग्य दागिणा दाखविणारा शब्द कोणता ?

बिंदी
पाटल्या
कुड्या
नथ

2. 'उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग' या म्हणीचा अचूक अर्थ कोणता ?

नवरा उतावळा असू नये.
नवरा उतावळा असावा, परंतु त्याने गुडघ्याला बाशिंग बांधू नये.
उतावळेपणाने मूर्खासारखे वर्तन करणे.
कितीही अवघड गोष्ट प्रयत्नांनी साध्य होते.

3. जसे साधासुधा तसे साधा........

भोळा
सौदा
गोळा
अर्धा

4. नारळाच्या झाडाला ..... म्हणतात.

श्रीफळ
कल्पवृक्ष
कामधेनू
उंच वृक्ष

5. कै. वि. स. खांडेकर हे एक ..... होते.

चित्रकार
साहित्यिक
शिल्पकार
शास्त्रज्ञ

6. चपाती तयार करण्याकरता कोणती वस्तू वापरली जात नाही ?

rolling board
spoon
pan
rolling pin

7. खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियावाचक नाही ?

come
go
jump
happy

8. जर प्रत्येक रांगेत १८ रोपे लावली, तर अशा २८५ रांगांमध्ये किती रोपे लावता येतील ?

५२१०
५१३०
५१२०
५३१०

9. नेहाजवळ शंभर रूपयांच्या आठ नोटा, पाच रूपयांच्या सात नोटा व दहा रुपयांच्या पाच नोटा आहेत, तर नेहाजवळ एकूण रुपये किती ?

८५८
८९५
८८५
८५९

10. साडेतीन किलोमीटर = किती मीटर ?

३००
३५००
३५०
५००

11. ताशी १२ कि.मी. वेगाने ६ तासात एका सायकलस्वाराने कापलेले अंतर किती ?

७२ कि.मी.
७२० कि.मी.
७२० मी.
७२ मी.

12. गोदावरी नदी कोठून उगम पावते ?

महाबळेश्वर
त्र्यंबकेश्वर
भीमाशंकर
सातपुडा

13. पोष्टाच्या तिकिटांवरील चित्रातून आपल्याला कोणती माहिती मिळते ?

माणसांचा इतिहास
प्राण्यांची माहिती
पक्ष्यांची माहिती
समाजात झालेल्या बदलांची माहिती

14. मतदान यंत्रावर केलेल्या ........ लिपीच्या सोयीमुळे दृष्टिहीन व्यक्तीही इतरांप्रमाणे गुप्त मतदान करु शकतात.

ब्रेल
मोडी
देवनागरी
रोमन

15. घड्याळातील तासकाटा व मिनिटकाटा हे किती वाजता एका सरळ रेषेत असतात ?

११.३० वाजता
३ वाजता
९ वाजता
६ वाजता

16. फूल : पाकळ्या :: पुस्तक : ?

धडे
पाने
परीच्छेद
मजकूर

17. रस्त्यावर केळीचे साल पडलेले दिसले, तर काय कराल ?

स्वत: साल उचलून कचराकुंडीत टाकू
पाय घसरुन कोण पडेल याचे निरीक्षण करु
मित्राला साल उचलण्यास सांगू
दुर्लक्ष करु

18. मालोजीराजे कोणत्या लढाईत मारले गेले ? .

भातवडीच्या
पन्हाळगडाच्या
इंदापूरच्या
अहमदनगरच्या

19. गागाभट्टांचे घराणे मूळचे ....... ?

काशीचे
पैठणचे
पुण्याचे
नाशिकचे

20 . .... रक्ताने घोडखिंड पावन झाली.

बाजी घोरपडेच्या
तानाजी मालुसरेच्या
मुरारबाजीच्या
बाजीप्रभू देशपांडे याच्याऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?