इ. ३ री भाषा (मराठी) ऑनलाइन सराव प्रश्नसंच २

३री मराठी सराव प्रश्नसंच २

इयत्ता ३ री

विषय - भाषा

सराव प्रश्नसंच

निर्मिती व संकल्पना : - संतोष दहिवळ

☎ 9822012435

सराव प्रश्नसंच २

सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

सुस्वागतम

1. मुलीने गळ्यात कोणत्या फुलांच्या मोहरांची माळ घातली ?

जुई
जाई
चाई
मोगरा

2. मुलीने कानात कोणत्या फुलांचे डूल घातले ?

मोगरा
जाई
रानगवत
जुई

3. नाद या शब्दाचा अर्थ काय ?

नावड
वाद
साद
छंद

4. कोणत्या झाडाला पारंबी असते ?

आंबा
पिंपळ
फणस
वड

5. लहान मुलगी कोणाशी बोलली ?

पक्ष्यांशी
वार्‍याशी
नभाशी
पाण्याशी

6. मुलीने कोणाचा नाच पाहिला ?

लांडोरीचा
माकडाचा
कोल्ह्याचा
मोराचा

7. पिवळ्या फुलांचे झुडूप यासाठी कवितेत कोणता शब्द आला आहे ?

पहाळी
पारंबी
रानगवत
बुरांडी

8. गडगडाट कशाचा झाला ?

विजांचा
पावसाचा
ढगांचा
दगडांचा

9. जशी पैशाची थैली , तशी लाकडाची ...........

चळत
पेंढी
मोळी
जुडी

10. शिवानीने हलवाईला मिठाईच्या वासाची किंमत किती दिली ?

पाच रुपये
पैशाचा आवाज
पैशाची थैली
दहा रुपये

11. शिवानीचा आवडता उद्योग कोणता होता ?

बाजारात फिरणे
भाजी विकणे
क्रिकेट खेळणे
भजी किंवा भेळ खाणे

12. संगीत कशातून जुळून आले ?

पडघमच्या आवाजातून
ढगाच्या आवाजातून
वीजेच्या आवाजातून
मातीच्या कणाकणातून

13. पडघमवरती काय पडले ?

काठी
काडी
थेंब
टिपरी

14. पाण्यात थेंबाभोवती काय उठत आहेत ?

तरंग
वलय
डबके
बेडूक

15. पाने कामुळे सळसळू लागली ?

ढगांमुळे
पडघममुळे
आवाजामुळे
वार्यामुळे

16. धरती म्हणजे काय ?

डोंगर
निसर्ग
भूजल
जमीन

17. म्हातारी......... भरडते, ढगात गडगड गडम.

हरभरे
ज्वारी
वाटाणे
गहू

18. शिवानीचे आईबाबा कुंदापूरच्या बाजारात कशासाठी जायचे ?

फिरायला
खरेदिला
भाजी विकायला
भेळ खायला

19. शिवानीने आईला काय मागितले ?

मिठाई
चिल्लर पैशांची थैली
भाजी
खाऊ

20. शिवानीने काय वाजवले ?

टाळी
पडघम
पिशवी
चिल्लर पैशांची थैली