ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ४५

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'कर नाही त्याला ........ कशाला' या म्हणीतील गाळलेला योग्य शब्द कोणता ?

घर
सुख
डर
शाळा

2. 'गाजावाजा' या शब्दाला कोणता समानार्थी शब्द नाही ?

बडेजाव
ऐट
शरम
रुबाब

3. जसे 'नदी - नाला', 'बाप - लेक' तसे 'मंत्र - ........'

मौन
तोड
रंग
तंत्र

4. 'दात ओठ खाणे' या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता ?

अहंकार होणे
अभिमान वाटणे
दु:ख होणे
चीड व्यक्त करणे

5. खालीलपैकी कोणते वर्तमानकाळी क्रियापद नाही ?

गातो
करेन
चालतो
चालते

6. दहा हजार रुपयातून महेशने कोमलला ५२५० रुपये व निखिलला ३८९० रुपये दिले तर त्याच्याजवळ किती रुपये शिल्लक राहिले ?

४७५०
८८६०
१८६०
८६०

7. कल्याणीने बॅंकेतून १०० रुपयांच्या २३ नोटा, ५०० रुपयांच्या ८ नोटा याप्रमाणे रक्कम काढली. त्यातील १२०० रुपये स्नेहलला दिले तर तिच्याकडे किती रुपये शिल्लक राहिले ?

६३०० रुपये
५०१० रुपये
५१० रुपये
५१०० रुपये

8. ज्या चौकोनाच्या समोरासमोरील बाजू समान असतात त्या चौकोनाला काय म्हणतात ?

चौरस
पतंग
आयत
समभुज चौकोन

9. सकाळी साडेआठ वाजता सुरु झालेली मतमोजणी सायंकाळी चार वाजून दहा मिनिटांनी संपली तर मतमोजणी किती वेळ सुरु होती ?

४ तास २० मिनिटे
१२ तास ४० मिनिटे
७ तास ४० मिनिटे
८ तास ४० मिनिटे

10. १९४६८, १३५०७, १६०५७ या संख्यांचा चढता क्रम लावल्यास मधोमध येणारी संख्या कोणती ?

१३५०७
१६०५७
१९४६८
१९६४८

11. ऑक्सिजन कशास मदत करतो ?

श्वसनास
प्रदूषणास
ज्वलनास
पर्याय १ व ३

12. महाराष्ट्राचे प्राकृतिक रचनेवरुन किती विभाग पडतात ?

चार
दोन
पाच
तीन

13. शिरोपोकळीत कोणते इंद्रिय असते ?

जठर
आतडे
फुफ्फुस
मेंदू

14. पृथ्वीवर पाणी किती अवस्थेत आढळते ?

तीन
दोन
चार
एक

15. खालीलपैकी कोण फक्त पाण्यात श्वसन करते ?

हत्ती
बेडूक
मासा
सरडा

16. राजमुद्रेत खालीलपैकी कोणाच्या नावाचा उल्लेख केलेला आहे ?

शहाजीराजांचा
शिवाजीराजांचा
जिजाबाईंचा
पर्याय १ व २

17. लाल महालाभोवती किती सैन्याचा पहारा होता ?

७५०००
७५०००००
७५००
७५०

18. सुरतवर छापा घालताना शिवरायांनी सैनिकांना कोणती ताकीद दिली होती ?

स्त्रियांना त्रास द्यायचा नाही
मशिदीला हात लावायचा नाही
चर्चला हात लावायचा नाही
सर्व पर्याय बरोबर

19. कल्याण दरवाजातून कोंढाण्यात कोण आले ?

तानाजी
सूर्याजी
येसाजी
उदेभान

20. शिवरायांनी चोळीबांगडीसाठी कर्नाटकातील प्रदेश कोणाला दिला ?

उमाबाई
सईबाई
पुतळाबाई
दीपाबाई