ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच २९

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. मैदानावर प्रत्येक ओळीत समान विद्यार्थी याप्रमाणे ५२५ विद्यार्थी २५ ओळीत उभे केले आहेत, तर त्यातील ७ ओळीतील विद्यार्थी किती ?

१७५
१४७
२१
२५

2. एका वाचनालयात ४५ पुस्तकांचे १२ गठ्ठे आहेत. त्यातील पुस्तके ९० विद्यार्थ्यांना समान वाटली तर प्रत्येकाला किती पुस्तके मिळतील ?

५४०
६०

४५

3.एका माठातून तीन सेकंदामध्ये दोन थेंब गळतात, तर एका तासात किती थेंब गळतील ?

७२००
१२००
५४००
२४००

4. १ क्वींटल = किती ग्रॅम ?

१००
१०००
१००००
१०००००

5. एका बागेत ४५४५ झाडे होती. त्यातील निलगिरीची ६५२ झाडे तोडली आणि आंब्याची नवीन २४२ झाडे लावली तर आता बागेत एकूण झाडे किती असतील ?

३८६३
४१३५
२५४
४५४५

6. 'ambulance' हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या शब्दाशी संबंधित आहे ?

School
Water
Factory
Hospital

7. खालीलपैकी वेगळा पर्याय ओळखा ?

P
M
K
f

8. तुम्ही तुमच्या मित्राला दिवाळीच्या शुभेच्छा कशा द्याल ?

Happy Holi
Happy Dasara
Happy Diwali
Happy Birthday

9. April नंतर येणारा महिना कोणता ?

March
June
May
January

10. Who am I ? या वाक्यात विरामचिन्ह कोणते आले आहे ?

Full stop
Question mark
Comma
Dash

11. स्वराज्यस्थापनेची प्रतिज्ञा किती साली घेण्यात आली ?

१६४५
१६५०
१६४६
१६४७

12. ..... म्हणजे राज्याचा एक मुख्य आधार.

घोडा
सैनिक
प्रजा
डोंगरी किल्ला

13. जिंजी किल्ला कोणत्या शहराच्या दक्षिणेस आहे ?

पुणे
नाशिक
दिल्ली
चेन्नई

14. सोन्याचे छत्र शिवाजी महाराजांनी कोणाला अर्पण केले ?

भवानी देवीला
महालक्ष्मीला
तुळजाईला
शिवाईदेवीला

15. शायिस्ताखान कोठे तळ ठोकून राहिला होता ?

विजापुरात
पुरंदरात
प्रतापगडाच्या पायथ्याशी
लाल महालात

16. स्पर्शाचे ज्ञान देणारे इंद्रिय कोणते ?

डोळे
कान
नाक
त्वचा

17. महाराष्ट्राची राजभाषा कोणती ?

मराठी
हिंदी
कन्नड
इंग्रजी

18. महाराष्ट्रातील सर्वात लांब नदी कोणती ?

कृष्णा
तापी
गोदावरी
प्रवरा

19. आपल्या देशातील मुख्य व्यवसाय कोणता ?

व्यापार
शेती
पशुपालन
कुक्कुटपालन

20. गोफणीचा वापर करुन कोणाला पळवून लावले जाते ?

प्राणी
चोर
साप
पाखरे