ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ७

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'खोक्यात पंधरा आंबे होते' या वाक्यातील पंधरा या शब्दाची जात ओळखा.

नाम
सर्वनाम
क्रियापद
विशेषण

2. स्त्रीलिंगी असलेला शब्द कोणता ?

टेबल
आरसा
खुर्ची
स्टूल

3. 'केलेला उपदेश वाया' या अर्थाची म्हण खालीलपैकी कोणती ?

पालथ्या घड्यावर पाणी
थेंबे थेंबे तळे साचे
चोरावर मोर
इकडे आड तिकडे विहिर

4. खुराडे कोणाचे ?

सापाचे
कोंबडीचे
उंदराचे
मधमाशीचे

5. 'पाणी व जमीन यावर राहणारे प्राणी' या शब्दसमूहाबद्दल कोणता एक शब्द आहे ?

जलचर
उभयचर
खेचर
भूचर

6. भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचे नाव काय ?

सिंह
वाघ
हत्ती
हरीण

7. श्रृतीने तृप्तीच्या वहीवर पाणी सांडले. ती तृप्तीला काय म्हणेल ?

Thank you
Very nice
Well done
I am sorry

8. पुढील पर्यायांपैकी कोणते वाहन चार चाकांचे आहे ते ओळखा ?

bicycle
car
auto-rickshaw
train

9. यमक न जुळणारी जोडी निवडा ?

sand - band
sink - link
pen - pin
fall - hall

10. bottom या शब्दाचा विरुद्ध अर्थाचा शब्द कोणता ?

up
top
down
above

11. ऑगस्ट महिन्यानंतर येणारा महिना कोणता ?

September
December
July
October

12. २६ नंतर येणारी आठवी विषम संख्या कोणती ?

३७
४१
३९
४३

13. १ ते १०० या संख्यांमध्ये कोणता अंक एकूण ११ वेळा येतो ?


14. ३, ५, ८ व ० हे अंक एकदा घेऊन बनवलेल्या चार अंकी संख्यांमधील सर्वात लहान संख्या कोणती ?

३०५८
८५३०
३०८५
३५०८

15. पावणेपाच लिटरचे मिलीलीटर किती ?

५७०५
५७५०
५०७५
४७५०

16. गोदावरी नदीवर ..... धरण आहे.

काटेपूर्णा
जायकवाडी
येलदरी
उजनी

17. पुढीलपैकी कोणता पदार्थ पाण्यावर तरंगेल ?

लाकडाचा भुसा
साखर
वाळू
खडे

18. पुढीलपैकी संदेशवहनाचे आधुनिक साधन कोणते ?

तार व टपाल
कबूतर
भ्रमणध्वनी
शाहीर

19. अन्न शिजवताना जर त्यात चिंच टाकली तर कोणती चव येईल ?

तिखट
आंबट
तुरट
खारट

20. आपण घरी कोणत्या भाषेत बोलतो ?

स्थानिक भाषेत
राज्याच्या भाषेत
राष्ट्रीय भाषेत
मातृभाषेतऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..? कविता - इंद्रजित भालेराव