ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच ९

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'भारतीय जवान आघाडीवर लढले' या वाक्यातील उद्देश्य विभाग ओळखा.

भारतीय
जवान
आघाडीवर
भारतीय जवान

2. मला पाणी नको या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

प्रश्नार्थी
उद्गारार्थी
नकारार्थी
होकारार्थी

3. 'गड आला पण ....... गेला' गाळलेल्या जागी शुद्ध शब्द निवडा ?

सिंह
सींह
सिंग
सिह

4. शुद्ध वाक्य ओळखा ?

दौलताबादचे जुने नाव देवगीरी होय.
दौलताबादचे जुने नाव देवगिरी होय.
दौलताबादचे जुने नाव देवगिरि होय.
दौलताबादचे जुने नाव देवगीरि होय.

5. 'मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक क्रांतिकारकांनी आपल्या प्राणांची .........' या वाक्यातील गाळलेल्या जागी कोणत्या वाक्प्रचाराचा योग्य वापर करता येईल.

करामत केली
आहुती दिली
बाजी मारली
खळगी भरली

6. आंबट फळाचे नाव निवडा.

mango
tamarind
orange
pineapple

7. खालीलपैकी कोणते क्रिकेट या खेळाचे साहित्य नाही ?

pads
stumps
gloves
racket

8. खालीलपैकी कोणत्या वस्तूचा आकार वेगळा आहे ?

ball
box
sun
apple

9. कुत्र्याच्या पिल्लाला ..... म्हणतात ?

cub
kid
puppy
colt

10. टीव्ही पाहताना शरीराच्या कोणत्या भागाचा प्रामुख्याने उपयोग होतो ?

ears
eyes
mouth
back

11. ६ सेंमी बाजू असलेल्या चौरसाची परिमिती खालीलपैकी कोणती ?

२४ सेंमी
१२ सेंमी
६ सेंमी
२० सेंमी

12. ४८६० रुपये ९ जणात समान वाटले तर प्रत्येकाच्या वाट्याला किती रुपये येतील ?

४५०
५४०
५१५
५५१

13. एकाने दरमहा २४५ रुपये याप्रमाणे ३६ हप्त्यात पैसे देऊन धुलाईयंत्र खरेदी केले तर त्या धुलाईयंत्राची किंमत किती झाली ?

७८२०
९८२०
८७२०
८८२०

14. २ तास ५० मिनिटे = किती मिनिटे

१७०
१५०
२५०
२५००

15. नऊशे नऊला नवाने भागले तर भागाकार किती येईल ?

१११
१०

१०१

16. सह्याद्री पर्वत कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?

सातपुडा
पश्चिम घाट
पूर्व घाट
गोदावरीचे खोरे

17. कोकणात कोणता अन्नघटक जास्त पिकतो ?

तांदूळ
गहू
ज्वारी
हरभरा

18. दृष्टिहीन व्यक्ती ..... काठीच्या मदतीने सार्वजनिक ठिकाणी मनमोकळेपणाने वावरू शकतात.

काळ्या
लाल
पांढर्या
हिरव्या

19. कोणत्या व्यक्तींसाठी खुणांची भाषा असते ?

दृष्टिहीन
कर्णबधिर
अपंग
गतिमंद

20. 'दो बॅूंद जिंदगी के' हे बोधवाक्य कोणत्या आजाराच्या संदर्भात आहे ?

हिवताप
टी.बी.
पटकी
पोलिओऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?