ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच १०

ऑनलाईन सराव प्रश्नसंच सोडवा आणि लगेच निकाल पाहा

जि. प. प्राथ. शाळा नांदूर सुकळी ता. नेवासा जि. अहमदनगर

1. 'कर' या शब्दाला समानार्थी शब्द ओळखा ?

काम
डोके
कर्म
हात

2. 'माझ्या आजोबांनी मला वर दिला.' या वाक्यातील 'वर' या शब्दाचा अर्थ काय ?

दिशा
पण
आशीर्वाद
खाली

3. 'आपली सहल फेब्रुवारी महिन्यात दौलताबादला जाईल.' या वाक्याचा काळ ओळखा ?

भविष्यकाळ
वर्तमानकाळ
भूतकाळ
यापैकी नाही

4. 'मोरगावला खूप मोर असतात.' या वाक्यात किती नामे आली आहेत ?






5. 'बालवीर' या शब्दाचा विरूद्धलिंगी शब्द पुढीलपैकी कोणता ?

राजपुत्री
वीरबाला
अभिनेत्री
भगिनी

6. How many letters comes between a and i ?

six
seven
eight
nine

7. जर girl : boy तर man : ?

aunt
sister
mother
woman

8. तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर पुढीलपैकी कोणत्या योग्य ठिकाणी खेळाल ?

Hospital
Garden
Bus-stop
Theatre

9. गाणी ऐकण्यासाठी शरीराच्या कोणत्या अवयवाचा प्रामुख्याने उपयोग होतो ?

Nose
Eyes
Ears
Teeth

10. घोड्याच्या पिल्लाला ...... म्हणतात ?

Cub
Foal
Kid
Calf

11. १०० मधून १६ ची चार पट वजा केल्यास उत्तर किती येईल ?

३६
६४
१६
८४

12. आयताचे सर्व कोन ..... मापाचे असतात ?

६० अंश
९० अंश
४५ अंश
१८० अंश

13. घनापेक्षा इष्टिकाचितीला किती पृष्ठे जास्त अथवा कमी असतात ?

२ ने जास्त
१ ने कमी
४ ने जास्त
समान असतात

14. एकाच वर्तुळातील त्रिज्या व्यासाच्या ...... असते ?

निमपट
दुप्पट
तिप्पट
चारपट

15. दिड किलोग्रॅम म्हणजे किती ग्रॅम ?

२५०० ग्रॅम
१५०० ग्रॅम
३५०० ग्रॅम
१००० ग्रॅम

16. रयतेला सुखी करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी ...... स्थापना केली.

वतनाची
स्वराज्याची
न्यायाची
जहागिरीची

17. आदिलशाहाने शहाजीराजांची ...... प्रदेश जिंकण्याच्या कामावर नेमणूक केली.

कर्नाटकातील
खानदेशातील
कोकणातील
बंगालमधील

18. शिवरायांकडे पुणे, सुपे, चाकण व ...... या परगण्यांची जहागिरी होती.

सासवड
वेल्हे
इंदापूर
जुन्नर

19. आग्र्याच्या कैदेत शिवरायांबरोबर कोण राहिले ?

संभाजीराजे
संभाजीराजे, हिरोजी फर्जंद व मदारी मेहतर
हिरोजी फर्जंद
येसाजी कंक

20. शिवरायांच्या मुलकी व्यवस्थेत परगण्यावर ..... हा अधिकारी असे.

सुभेदार
जुमलेदार
शिलेदार
हवालदार



ऑनलाईन सराव प्रश्नाविषयी काही शंका अथवा अडचणी असल्यास येथे लिहा..?